Hoeveel heb je te zeggen

Als we iets communiceren, zowel verbaal als schriftelijk, dan is de hoeveelheid tekst vaak omgekeerd evenredig aan hoe diep we over het onderwerp hebben nagedacht.

Helderheid en duidelijkheid volgen na rigoureus onderzoek en nadenken. Beknoptheid vloeit voort uit helderheid.

vrijdag 2 september 2022