Hoop voor de Aarde

Volgens onderzoekers Tony Leiserowitz en Ed Maibach zijn er zes groepen mensen die verschillend denken over klimaatverandering. Klimaatwetenschapper Katharine Hayhoe noemt deze in haar boek ‘Hoop voor de Aarde’. Dit is een goed voorbeeld dat illustreert dat polarisatie tussen twee kampen te kort door de bocht is.  Er zijn grijsgebieden tussen ‘gelovigen’ en ‘ontkenners’ en wel de volgende.

  1. Gealarmeerd
  2. Verontrust
  3. Voorzichtig
  4. Niet-geëngageerd
  5. Twijfelend
  6. Sceptisch / ontkennend

Het onderzoek van Leisorowitz en Maibach laat zien dat slechts 7% tot de laatste groep behoort, en dus 93% tot de eerste vijf. Volgens Hayhoe is klimaatverandering niet een kwestie van geloof, maar een gevolg van feiten en data.

Zowel mensen die klimaatverandering zien als een probleem als zij die het ontkennen, behoren tot een groep. En we ontlenen onze identiteit aan het behoren tot die groep. Het is aan ons de keus of we tot de 7% of de 93% willen horen. En op welke manier we ons wereldbeeld bepalen.

Hayhoe’s boek is een absolute aanrader. Het is de vertaling van Saving Us, omdat, volgens de auteur, de Aarde niet gered hoeft te worden. Die blijft nog wel een paar miljard jaar doordraaien. Het gaat om ons.

zondag 5 juni 2022