Uitstelgedrag

“Als je voelt dat een situatie of iemand je leven verpest, dan is het jijzelf die dat doet. Je een slachtoffer voelen is een perfecte desastreuze manier van leven.

De instelling dat wat er ook gebeurt je eigen toedoen is, en het dan zo goed mogelijk proberen te maken – ik noem dit het ijzeren recept – ik denk dat dat echt goed werkt.” Charlie Munger

Eerst snapte ik niet helemaal wat Munger bedoelt. Wat nu als je ziek bent, of in een lastige relatie zit, of ontslagen bent. Munger’s observatie helpt om van elke situatie het beste te maken.

Munger deed deze uitspraak in een verhandeling over uitstelgedrag. Slachtoffer- en uitstelgedrag liggen vaak dicht bij elkaar.

zondag 13 maart 2022