Aandacht voor problemen of voor de kansen?

Een van de lessen uit Jim Collins’ boek ‘Good to Great’ is: “Zet je beste mensen op de grootste kansen, niet op de grootste problemen.”

Collins schrijft over grote(re) organisaties, maar dit is meteen ook op microniveau toe te passen. Bijvoorbeeld een eenmanszaak of een kleiner bedrijf. In plaats van voornamelijk bezig zijn met brandjes blussen en urgente dingen afhandelen, kijken we soms te weinig naar de kansen.

Die vele tientallen e-mails per dag blijven elke dag komen. Dus, als voorbeeld, hoe zou het zijn als we er iets op zouden vinden dat die stroom van veelal onbelangrijke mails stopt of volledig genegeerd kan worden. Dat is de kans die we niet zien of grijpen omdat we steeds maar met die e-mails bezig zijn. Die maar blijven komen.

Een ander voorbeeld is het soort werk dat we doen en blijven doen, terwijl we eigenlijk iets anders willen doen met onze tijd, maar daar niet toe komen. Daar schuilt de kans. Nadenken over strategisch anders denken en vervolgens te werk gaan, zodat een niet optimale of zelfs vervelende situatie kan worden veranderd.

Die omwenteling komt er alleen als we voldoende tijd en aandacht geven aan het onderzoeken van die kans, in plaats van uitsluitend problemen oplossen of repetitief werk doen, en blijven doen.

maandag 4 december 2023