Copyright of gratis

Onze eerste fans zijn heel waardevol. Het gratis delen van gedachten en kunst is een goede manier om een band op te bouwen. Bijvoorbeeld door bloggen, of muziek of films maken en online zetten. Vrij om te lezen of naar te luisteren en naar te kijken. Voorwaarde is wel dat de content goed moet zijn.

In de auto luisterde ik naar de wekelijkse Akimbo podcast van Seth Godin. Aan het eind beantwoordt Godin een paar vragen. Eén daarvan ging over copyright en betaald worden voor je werk.

Toen ik thuiskwam sloeg ik een boek open om inspiratie op te doen voor mijn blog. Bijna blindelings pakte ik Perennial Seller van Ryan Holiday van de plank. Willekeurig sloeg ik open. Het eerste wat ik lees is letterlijk wat ik een paar uur eerder uit Godin’s mond hoorde.

“Het probleem voor de meeste kunstenaars is niet inbreuk op hun auteursrecht, maar onbekendheid”.  Holiday vervolgt: “We houden voet bij stuk dat niemand ons werk mag stelen of het gratis gebruiken, maar we vergeten dat onbekend zijn veel erger is voor een kunstenaar dan niet of te weinig betaald worden.”

Enige voorwaarde voor gratis is dat je kunst een positieve verandering teweegbrengt in de levens van anderen.

donderdag 25 februari 2021