Fomo en perspectief

Voor alles wat je hebt gemist, krijg je er iets anders voor terug.

En voor alles wat je krijgt, raak je iets anders kwijt.

~ Ralph Waldo Emerson

Deze schrijver en filosoof had dat goed begrepen. De Fear Of Missing Out (FOMO) ofwel de angst om iets te missen, geeft veel stress. Die kan gedeeltelijk of geheel wegvallen als we bovenstaande wijsheid als perspectief en relativering in gedachten houden.

zaterdag 17 juni 2023