Geef geen presentatie maar een show

Van een liedje onthouden we eerst de melodie en dan pas de woorden.

De manier waarop we iets zeggen en met welke intensiteit blijft veel meer als eerste hangen dan wát we zeggen.

Ik zag recent iemand een presentatie geven over een nieuwe productlijn. Achteraf gaf ik hem een compliment over zijn boeiende en levendige presentatie. Vooral met humor en zelfspot.

‘Je moet jezelf niet te serieus nemen’, lichtte hij toe. ‘Het was best even spannend, maar de manier waarop we dit doen maakt veel meer indruk dan als ik mijn verhaaltje afdraai’.

Paul Arden zegt het zo: ‘In plaats van te laten zien hoe wijs je bent en wat je allemaal weet, probeer beeldend te vertellen. Hoe opvallender en visueler je presentatie, hoe beter mensen het zich zullen herinneren’.

En daar dien je ook je publiek mee. Er zijn veel voorbeelden van geweldige producten en diensten die onvoldoende levendig onder de aandacht worden gebracht. En dat is een gemiste kans voor zowel klant als leverancier.

 

woensdag 7 juli 2021