Het geheim van geluk

Mensen kunnen in tegenstelling tot dieren de toekomst simuleren, of voorstellen. Wij kunnen ervaringen hebben in ons hoofd voordat we deze gaan uitproberen. Bijvoorbeeld lekker eten, de loterij winnen of in een rolstoel belanden of andere dingen waar we bang voor zijn. Mooi toch?

Wat blijkt nu? Mensen die de loterij hebben gewonnen, of in een rolstoel zijn beland, zijn drie tot zes maanden na deze gebeurtenis even gelukkig als daarvoor.

Dan Gilbert legt het ‘geheim van geluk’ uit in deze Ted Talk.  Zijn conclusie: “Onze verlangens en onze zorgen zijn beiden tot op zekere hoogte opgeblazen, omdat we de mogelijkheid hebben om de toekomst die we najagen of waar we bang voor zijn in ons hoofd te fabriceren.”

Dit is goed nieuws omdat:

  1. Niet alle positieve dingen die we ons voorstellen garanderen een blijvende positieve ervaring. Sterker nog; het gezegde ‘het bezit van de zaak is het eind van het vermaak’ lijkt regel voor vrijwel elk bezit of ervaring. We wennen eraan en gaan al snel op zoek naar een volgende kick.
  2. Hetzelfde geldt voor negatieve gebeurtenissen waar we tegenop zien. Ook dat heeft veelal geen blijvend negatief effect op ons geluksgevoel.
maandag 26 december 2022