Leer elkaar of tolereer elkaar

“Mensen zijn geboren omwille van elkaar. Dus leer elkaar dingen of tolereer elkaar.” Marcus Aurelius, Meditations 8-59.

Hier denk ik wel eens aan en besef dat niets maar dan ook niets zonder anderen ontstaat of effect heeft.

Succes vanwege een talent of iets wat we goed kunnen, heeft zonder de interactie met anderen die ons iets gunnen, die ons horen en die met ons in zee willen weinig tot geen waarde.

woensdag 1 november 2023