Met blote armen op de Noordpool

Voor wie het heeft gemist: de reportage van NOS verslaggever Emil van Oers met uitstekend camerawerk van Geert Kanters.

Emil neemt ons mee op een tour over Spitsbergen en legt begrijpelijk uit welke belangrijkste effecten de opwarming van de Aarde hebben. Aan bod komen de zes belangrijkste die je wel eens gehoord hebt. Als je deze film hebt gezien, dan snap je veel meer over:

1. Albedo effect; het weerkaatsingsvermogen van de aarde. Zonder (wit) ijs neemt dat af en de zwarte zee neemt meer warmte op.
2. Klimaatterugkopelling (feedback loop); door de mens veroorzaakte opwarming zet een proces in gang waardoor de aarde (versneld) verder opwarmt.
3. De straalstroom die op 10km hoogte met wel 400km/u beweegt. Deze verandert door klimaatopwarming waardoor de hitte- en koudegolven veel extremer worden.
4. De golfstroom; de sterkste zeestroom op aarde brengt warm water van de evenaar naar de Noordpool. Doordat er steeds meer zoet smeltwater in de naar de evenaar terugkerende stroom zit, wordt de golfstroom zwakker. Wind en temperatuur worden hierdoor sterk beinvloed.
5. Permafrost; de permanent bevroren ondergrond. De ontdooie bovenste laag van de grond in arctische gebieden wordt steeds dikker. Doordat de bodem ontdooit is landschap is aan het verzakken. Een veel groter probleem van de ontdooing is het vrijkomen van broeikasgassen door rottend organisch materiaal. Ook dit is een feedback loop: meer opwarming, meer ontdooing, meer uitstoot broeikasgas uit de grond, meer opwarming, meer ontdooien, meer uitstoot etc..
6. Stijging zeespiegel; smeltend zeeijs heeft geen invloed, maar smeltend landijs wel. De verwachting is minimaal 1 meter voor het eind van de eeuw. In miljoenensteden gaan grote uitdagingen ontstaan, ook in Nederland.

Deze film zet veel op een rij. Doordacht gemaakt, verhelderend, alarmerend..

zaterdag 6 augustus 2022