Mislukken is lukken

Voor alles wat mislukt, komt er iets gelijks of beters voor in de plaats.

zondag 10 april 2022