Relaties en groei

De mensen om ons heen, met wie we een band hebben, zijn een afspiegeling van waar we zelf in geloven. En tegelijk zijn ook wij spiegels waar zij zich in herkennen. Relaties zijn dus een belangrijk instrument voor groei. Als we eerlijk kijken naar onze relaties dan leren we ook veel over hoe we die hebben laten ontstaan. We kunnen dus groeien door goed te kijken naar wat we willen leren, en afleren. Relaties spelen daarin een belangrijke rol.

zaterdag 25 december 2021