Reputatie kan verrijkend zijn

Reputatie is een vorm van welvaart.

vrijdag 31 mei 2024