Urgentiefilter

We worden regelmatig uitgenodigd iets te doen of bij te wonen wat verder weg in de toekomst ligt.

We kunnen ons afvragen; ‘zou ik dit doen als het morgen is?’

Vermoedelijk zouden we niet veel beloftes maken die door dit urgentiefilter komen.

maandag 15 maart 2021