Van 4 naar 5 stippen

Recent sprak ik mijn buurman die zijn huis gaat verbouwen. Volledig ‘strippen’ gaat hij de woning waar hij 72 jaar geleden is geboren. Hij vertelde trots dat hij het zo duurzaam mogelijk gaat doen. Ik vroeg hem waarom duurzaam. ‘Hoewel ik geen kinderen heb wil ik iets voor de volgende generatie nalaten. Een voorbeeld geven. Als ingenieur zie ik wat er op ons af komt met het klimaat. Ik wil een signaal geven. Maar dat is nog niet zo makkelijk’.

Er was met de grootste moeite een aannemer te vinden die er geen glas- of steenwol wilde gebruiken. Dat is de goedkoopste maar tegelijk de minst ecologische oplossing met de grootste CO2 belasting. Mijn buurman verzuchtte: ‘Het merendeel van de aannemers zijn nog helemaal niet bezig met duurzaamheid.’

Een reden kan zijn dat wetenschappelijke inzichten over het dreigende gevaar onvoldoende duidelijk worden gecommuniceerd door overheden en instanties richting de samenleving. ‘2050 klinkt voor de meeste mensen ver weg, en tegen die tijd zal er wel een oplossing zijn’.

Stel je een vierkant grid voor met 100 stipjes naar rechts en 100 stipjes naar beneden. Dat zijn 10.000 stipjes.

Stel je nu voor dat die 10.000 stippen een hap lucht voorstellen die je inademt. In 1965 waren 3 stippen CO2. Nu zitten we op 4 stippen CO2. Als we op 5 uitkomen dan wordt het leven op aarde zacht gezegd een uitdaging. In realiteit voor ruim de helft van de wereldbevolking onmogelijk.

In stippentaal, in plaats van lastig te begrijpen wetenschappelijke voorspellingen en doemscenario’s ziet het er zo uit met 3 stukjes informatie. (1) Tijd, (2) hoeveelheid CO2 per eenheid lucht en (3) versnelling van de opwarming en dus de toename van CO2.

  1. TIJD 1965 – 2021 = 56 jaar
  2. CO2 per 10.000 stippen van 3 > 4
  3. Versnelling hoeveelheid CO2 per eenheid lucht is verdubbeld sinds 1965

Concreet betekent dit dat van 3 naar 4 stippen heeft 55 jaar geduurd. Van 4 naar 5 stippen gaat gebeuren in de helft van de tijd of minder. Dat betekent dat we in in 2021 + 23 jaar = 2044 op 5 stippen zitten.

Misschien dat de stippen wél kunnen aanzetten tot ander gedrag. Dit is geen sprookje of ver van ons bed show. Het is nog nooit zo concreet en dichtbij geweest.

zaterdag 23 oktober 2021