Veilig is gevaarlijk

Dit verhaal gaat over een fotograaf. Lees in plaats van dit beroep elk willekeurig beroep.

Een inkoper was op zoek naar een fotograaf om een nieuwe dienst te promoten. Er waren meerdere kandidaten. De klus ging naar de minst ervaren fotograaf. De oudere en mogelijk betere fotograaf was wat verbolgen. Hoe had het zover kunnen komen? De opdrachtgever had ze beiden gevraagd te laten zien hoe ze het zouden aanpakken.

De marktleider kwam heel snel terug met zijn offerte. Hij zou gedegen werk leveren voor een goede prijs. De foto’s zouden de website goed vullen en hij voldeed aan alle vereisten zoals in de aanvraag beschreven.

De jonge fotograaf pakte het anders aan. Niet alleen voldeed hij aan de eisen, hij keek ook naar extra manieren waarop hij zijn klant goed kon helpen. Hij kwam bijvoorbeeld met een fris idee voor een andere Instagram- en Linkedinstrategie die meteen kon worden uitgevoerd zonder veel meerkosten. Verder had hij in zijn netwerk gekeken en al een paar goede en geschikte modellen voorgesteld om de campagne sterker te maken. Ook had hij het initiatief genomen om een passende locatie te regelen, zonder dat hem dit was gevraagd.

De meeste mensen doen alleen wat hen wordt gevraagd, en dan meestal alleen het minimumvereiste. En verder hebben ze instructies nodig voor alles wat ze extra doen.

Succesvolle mensen doen in de eerste plaats dat wat ze moeten doen. En dat doen ze goed.  Verder nemen ze initiatief. Bovendien beïnvloeden zij de richting waarin een project gaat. Ze zijn nieuwsgierig, stellen vragen en kijken altijd wat ze nog meer kunnen doen bovenop wat van hen wordt verlangd. Ze komen met nieuwe ideeën die een oorspronkelijke opdracht versterken.

Ze zijn altijd actief, niet passief. Dit brengt altijd wel iets van risico met zich mee. Er is een kans dat je faalt. Maar alleen doen wat je opgedragen is brengt geen vernieuwing. En er altijd mensen om je heen die het wel doen. Zoals de jongere fotograaf in dit verhaal. Veilig is het nieuwe gevaarlijk.

Ben jij een initiatiefnemer? Of speel je op veilig?

donderdag 11 februari 2021