Zekerheden kunnen het meest risicovol zijn.

Zo’n 2000 jaar geleden schreef Marcus Aurelius: ‘Alles wat je ziet zal onmiddellijk veranderen door de natuur die alles bepaalt; het creëert nieuwe dingen uit de materialen, en vervolgens weer nieuwe daaruit, zodat de wereld altijd jong is.’ Meditaties 7-25.

Hier zit geen woord bij dat niet vandaag nog vol van toepassing is. Het feit dat alles verandert, zoals hier omschreven, laat ook zien hoe zinloos het is om te proberen vast te houden aan dat wat we denken ‘zekerheid’ is. Niets is zeker. En daaraan vasthouden lijkt een onbezonnen actie.

Dit wetende kunnen we mogelijk makkelijker kiezen voor een beetje ‘risico’, wat dat eigenlijk helemaal niet is. Vasthouden aan zekerheden is het meest risicovolle immers.

vrijdag 22 december 2023