Hoeveel we te zeggen hebben

Hoeveel we zeggen om ons punt duidelijk te maken, schriftelijk en verbaal, is regelmatig omgekeerd evenredig met hoe diep we erover hebben nagedacht.

Helderheid volgt uit goed nadenken en onderzoek. En beknoptheid en helderheid zijn het gevolg.

vrijdag 25 maart 2022