Inbox van 10 jaar geleden

Er zijn drie waarheden over tijd, verleden en toekomst die altijd gelden.

  1. We vinden het moeilijk om de toekomst voor te stellen. Laat staan te voorspellen.
  2. De tijd gaat heel snel en het lijkt of deze naarmate we ouder worden steeds sneller gaat.
  3. We kunnen kijken naar onze acties in het verleden die een duidelijk positief (of negatief) effect hebben gehad op de kwaliteit van leven nu.

Wat kunnen we hiermee? Stel dat je kijkt naar precies 10 jaar geleden. Waar was je toen en wat deed je? Voor de gein keek ik in mijn inbox van 31 mei 2011. Er liepen toen projecten die deels zijn uitgekomen en deels niet. Dat kwam  door eigen onhandigheid in mijn communicatie of omdat de klant toch voor de laagste prijs ging uiteindelijk. Maar vooral doordat ik niet helder had wat écht relevant was. Ik ging maar door op de automatische piloot en dingen aanpakken die toevallig op mijn pad kwamen. Veel brandjes blussen.

Ik heb nu de luxe te kijken naar wat er precies is gebeurd waardoor de dingen zo zijn gelopen. Wat had ik kunnen denken, zeggen en doen om de dingen anders te laten lopen?

Het grootste leermoment is dat alles begint bij het voorstellen van de toekomst. Ik kijk nu naar 31 mei 2031. Dat is over 10 jaar. Omdat de tijd steeds sneller gaat heb ik niet meer de luxe om af te wachten wat mij wordt toebedeeld. In feite geldt dit voor iedereen, hoe oud je ook bent. Niemand weet hoelang hij of zij nog heeft en wat het omslagpunt is waarop je je meeste kopjes koffie hebt gehad.

Kijkend naar  acties in het decennium achter ons, wat kunnen we doen om aspiraties waar te maken? Dat is alleen mogelijk door eerlijk te zijn en nee durven zeggen tegen dingen die er niet toe doen. En meer ja tegen dingen die we wensen.

Robert Greene zegt terecht in zijn boek Mastery dat de mens in het algemeen aan dezelfde gedachten en manier van denken vasthoudt omdat dit ons een gevoel van consistentie en vertrouwdheid geeft. We zijn gewoontedieren. We moeten, aldus Greene, onze behoefte aan comfort en zekerheid loslaten.  Bovendien, als je alles zeker en veilig wil hebben in je leven, dan zul je angstiger zijn. Per definitie bestaat zekerheid niet.

De volgende keer als je voor een belangrijk besluit staat, kijk eens naar hoe vergelijkbare dingen hebben uitgepakt in het verleden. In feite creëer je door een ander besluit een andere toekomst.

maandag 31 mei 2021