Kalm aan

Er zijn twee hoofdmanieren om dingen te doen. Dat is zo efficient mogelijk, zorgen dat de klus geklaard is in zo kort mogelijke tijd, zodat we door kunnen.

Volgens psycholoog Robert Boice kan het ook door ‘actief wachten’ zoals hij het noemt. Dit zorgt dat we duidelijk zien wat het belangrijkste is dat moet worden gedaan. Bovendien zorgt regelmatig een stapje terug zetten, het werk pauzeren, dat dit productiviteit en gezondheid op de lange termijn ten goede komt.

Boyce heeft dit decennia lang onderzocht bij collega’s. De winnaars zijn zij die slechts tijdens korte sessies werken, regelmatig pauzeren en een ‘spelenderwijze aanpak’ hebben, terwijl ze niet te ambitieus zijn en niet buitensporig reageren op kritiek en tegenslag.

Diegene echter die alles teveel voorbereiden, of dat zelfs helemaal niet doen, geobsedeerd zijn door hun werk, en hun resultaten niet willen voorleggen aan anderen, zijn diegene die de branch het eerst verlaten. Of erger, ze blijven hun werk doen maar zijn doorgaans humeurig en ongelukkig.

De les van Boice is dus, ook al voelt dat intuïtief niet goed, neem juist dan een break als je denkt dat het echt niet kan.

zondag 20 augustus 2023