Ongeduld en luiheid

‘Er zijn twee hoofdzondes waaruit alle andere ontspruiten: ongeduld en luiheid’. ~ Franz Kafka

In beiden herken ik mij. Af en toe lui zijn is best, maar ongeduld speelt me vaak parten.

Een proces is niet met ongeduld te versnellen of verbeteren.

maandag 3 juli 2023