Persoonlijke verantwoordelijkheid

Wat houdt je tegen om tot grootste dingen te komen? Beschrijf vijf dingen. En heb je anderen of dingen buiten jezelf als oorzaak gezien?

Alle obstakels zijn geworteld in interne blokkades. Zelfs de problemen die ├ęcht buiten ons lijken te liggen, waar we geen invloed op lijken te hebben. Zodra we die innerlijke zaken goed bestuderen, en oplossen, dan verdwijnen de externe problemen.

Wees persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat er in je leven gebeurt. En zie hoe alles dan verandert. Alleen zo pakken we de macht over de uitkomst van alles waar we mee in aanraking komen.

Dit lijkt geen makkelijke opdracht. Toch helpt het in te zien, om holocaust overlever Victor Frankl aan te halen, dat we volledige controle hebben. Niet altijd over wat er gebeurt, maar wel over hoe we erop reageren.

maandag 19 april 2021