Realisme vloeit voort uit idealisme

Rutger Bregman haalt in zijn boek Human Kind, (in het Nederlands vertaald; De Meeste Mensen Deugen), Victor Frankl aan:

‘We moeten dus idealisten zijn, omdat dan pas worden we de ware, echte realisten’.

Hij sluit het hoofdstuk af met een wijsheid die de Amerikaanse filosoof William James omschrijft als ‘De wil om te geloven’. ‘Mensen die de wereld opnieuw creëren met hun eigen visie’.

Beide uitingen zijn een beschrijving van hoe het is en voelt om tegen de stroom in te gaan en onrealistische of zelfs naïve idealen na te streven. Alleen dan kom je de werkelijke grenzen tegen en dat kan niet zonder idealistisch te zijn.

dinsdag 18 juli 2023