Rebound effect

Soms zijn we duurder of minder goed uit als we een zuiniger of economisch voordeliger apparaat kopen.

Stel, je koopt een zuinigere televisie. De verleiding is dan aanwezig om meer te kijken, zodat het netto effect van energiebesparing teniet kan worden gedaan. Of er wordt een tweede toestel gekocht voor een andere kamer, zodat het gezamenlijk verbruik hoger wordt dan daarvoor. Hetzelfde geldt voor een zuinige auto waarmee dan meer wordt gereden.

Technologische verbeteringen leiden vaak ook tot meer verbruik op macro-economische schaal. Apparaten worden goedkoper en er worden er meer van verkocht. Dit heeft weer consequenties voor gebruik van grondstoffen en CO2 uitstoot, terwijl de oude televisie technisch nog niet was afgeschreven.

In het Engels heet dit het ‘rebound effect’; we worden naar een plek bewogen waar we minder goed uit zijn dan voorheen.

Het kan dus zinvol zijn om te kijken naar onze motivatie om iets te veranderen en vervolgens te kijken naar of het effect, bijvoorbeeld minder energie verbruiken, ook echt wordt bereikt.

maandag 28 augustus 2023