Roeping, wat is dat eigenlijk?

Het Engelse woord vocation is roeping in het Nederlands. Het komt uit het Latijn vocare dat roepen betekent. Als we aan roeping denken dan is dat de stem van binnen die ons aanzet of aanstuurt dingen te doen die belangrijk zijn. En die ons het gevoel geven dat het zinvol is.

In de tweede helft van de levens van veel mensen zijn ze op zoek naar dingen die meer doen of zijn dan het betalen van rekeningen. Dat is werk dat wordt gedreven door een stem van binnenuit.

Een interessante gedachte is die van psycholoog Erik Erikson. Hij stelt dat als we in de buurt van de gevreesde midlife komen of er overheen zijn dat we de essentiële taak hebben om voor toekomstige generaties te zorgen. Toen we jong waren werd er voor ons gezorgd, door ouders, leraren en werkgevers die ons een kans gaven op de werkvloer. Erikson ontdekte dat mensen die de jongere generatie helpen met hun kennis en ervaring drie keer zo gelukkig zijn. Zij ervaren een groter gevoel van zingeving, compassie en vrijgevigheid dan in de eerste helft van hun leven.

Je zou dus kunnen zeggen dat het lastige begrip ‘roeping’  geïnterpreteerd kan worden als het meer delen van alle opgebouwde kennis en meer compassie hebben voor hen die dat nodig hebben. Met name de jongeren.

zondag 4 juli 2021