(Terug)verdienen

Mij wordt regelmatig gevraagd hoeveel ik nou verdien aan mijn blog. “Welk percentage van je verkopen is nou toe te rekenen aan je dagelijkse schrijfsels?” Men is steeds op zoek naar bewijs of een investering in tijd, moeite en geld zich op korte termijn terug laat verdienen. “Auteurs geven toch geen content weg zonder bewijs dat ze het ook een keer terugverdienen?” Hoe meet je nu hoeveel je in een blog zou moeten investeren?

Deze vraag geldt voor elke activiteit die we doen in ons bedrijf of organisatie. Adverteren bijvoorbeeld. Bellen, netwerken of naar cursussen gaan waar de opbrengst soms een nieuw contact of contract is.

Het aantal communicatiekanalen gaat alleen maar omhoog. En je kunt ervoor kiezen om een eigen kanaal te hebben, of niet. Je hebt toegang tot de aandacht van de mensen met wie je praat of je hebt het niet. (En je praat met mensen, niet tegen).

De échte vraag is dus niet: “hoeveel krijg ik betaald om met mensen te praten?” Maar: “hoeveel ben ik bereid te betalen om met mensen te praten”.

donderdag 1 oktober 2020