Verander je leven, verander je perspectief

Viktor Frankl schreef dat iemand niet zomaar leeft maar altijd besluit hoe zijn leven eruit ziet. Wat hij het volgende moment wordt. Tegelijkertijd heeft elk mens op ieder moment de vrijheid te veranderen.

Dit lijkt haast onmogelijk, hoe kunnen we nu iets veranderen als we lijken vast te zitten? Door werk, ziekte of in de relationele sfeer.  In Frankl’s boek, ‘De zin van het bestaan’, beschrijft hij onder andere dat door te veranderen van perspectief, door op een andere manier te kijken naar een probleem, en dus de oplossing, je de situatie kunt veranderen.

Ryan Holiday noemt het voorbeeld van George Clooney in zijn boek ‘Het Obstakel is de Weg’. De acteur werd in de eerste jaren in Hollywood alleen maar afgewezen. Hij wilde leuk en geschikt gevonden worden, maar dat werkte dus niet. Tot hij inzag dat de regisseurs en producent een probleem hadden dat hij kon oplossen.

Zijn nieuwe inzicht en perspectief was dat het kiezen van de geschikte acteur voor de  producenten een groot probleem is. Zij hopen er steeds op dat de volgende acteur die binnenwandelt de juiste is. Clooney zag dat en ging er dus alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij hun probleem ging oplossen.

En zo ging hij zijn presentaties ook doen: hij is de acteur die begrijpt welke rol hij moet spelen. Dat hij in elke fase van de productie, van voorbereiding, tot acteren tot aan de promotie en marketing de juiste acteur is. Hij verlegde het ‘leuk gevonden willen worden’ naar het zijn van de complete probleemoplosser.

Hoe wij dus de dingen die er in ons leven gebeuren interpreteren, ons perspectief, is bepalend voor onze actie. Holiday’s boek is inspirend.

zondag 4 februari 2024