Vonk

In het jaar 2100 zijn er waarschijnlijk 11 miljard mensen. Vrijwel alle wilde dieren zullen dan grotendeels zijn verdwenen. Dat lijkt geen gunstig vooruitzicht.

Filosoof René ten Bos stelt de vraag: ‘Stel je voor dat er na de huidige generatie nog voldoende mensen komen om na te denken over de tijd waarin we nu leven. Hoe zouden zij dan naar ons kijken?’

De mens bestaat pas relatief kort, ongeveer 200.000 jaar. Je zou dus kunnen zeggen dat we als soort een ‘vroege’ mens zijn. Optimisten denken dat de generatie na ons wel oplossingen zal hebben bedacht voor de problemen die wij tijdens de huidige en afgelopen generatie hebben veroorzaakt.

Gezien de ontwikkelingen zoals overbevolking, het klimaat en andere milieuzaken zijn er ook experts die ons als ‘late’ mens beschouwen. Dat zou betekenen dat we bijna aan het eind zijn van ons bestaan als soort.

Niemand kan in haar/zijn eentje een verandering doorvoeren. Dat kan alleen als er een gezamelijke wil is. Wat wél kan is initiatief nemen, leiden, het voortouw nemen en het voorbeeld geven. Dat is de vonk en zo begint alle verandering.

maandag 16 november 2020