Voor de kinderen

Er bestaat wereldwijd wetgeving die voorkomt dat er gif wordt geloosd in rivieren. Dit om te voorkomen dat mensen aan de oevers benedenstrooms  schadelijden. Een rivier heeft een lineaire vorm die we begrijpen. Troep erin knikkeren is slecht voor anderen en dat doen we dus niet.

De tijd is ook lineair en te vergelijken met een rivier. De rivier van de tijd. Alleen zijn de benedenstroomse en toekomstige bewoners van de aarde de kinderen van nu.

In het jeugdjournaal van 9 augustus spreken kinderen hun zorg uit over het IPCC klimaatrapport en hun toekomst (vanaf 4:15 zijn de kinderen aan het woord).

In feite zijn de huidige politiek, het bedrijfsleven en de burgers verantwoordelijk voor wat ze in de rivier gooien. En voor wat de volgende generatie ziet langsdrijven. Dat vinden we lastig om te begrijpen en om te veranderen.

Maar elke keer als we een stuk vlees eten, onnodig de auto pakken of wegwerpproducten kopen dan kunnen aan de rivier denken. En aan de kinderen van nu die straks benedenstrooms aan de oever staan.

dinsdag 10 augustus 2021