Vraag om wat je wil

Vragen om wat we willen ligt zo voor de hand terwijl veel mensen het niet doen.

Het kan zijn de angst voor afwijzing of dat we denken  dat een ander niet op ons zit te wachten.

Dit is een denkfout, omdat diep van binnen iedereen in principe graag wil helpen. Ze zijn net als wij.

De vraag om hulp in welke vorm dan ook, levert in een gesprek vaak ideeën op waar beide partijen mee gebaat zijn.

In feite is de hulpvraag meestal een handreiking waar de ander een groot plezier mee kan worden gedaan.

maandag 8 januari 2024