Zekerheid is illusoir

Grote kansen worden misgelopen door iets niet doen uit angst voor eventuele gevolgen. De verwachtte negatieve effecten blijven vrijwel altijd uit, of vallen reuze mee.

Er is geen zekerheid over de gevolgen, dat is zeker waar. Maar de zekerheid die we willen is illusoir. Maar die onzekerheid is niet het probleem. Dat is niet iets dat we moeten vermijden.

Onzekerheid is juist de reden waarom we het wél doen.

zondag 31 juli 2022