Een zieke werknemer kost gemiddeld €400 per dag

Vandaag schreef ik op Linkedin over het belang van de gezonde werkplek. Mijn passie en ook wel expertise. Ik besloot het hier integraal te delen.

Een zieke werknemer kost gemiddeld €400 per dag

Dit lijkt een boute uitspraak en een generalisering. Toch geldt het volgende.

De thuiswerkplek is uit het zicht van de werkgever. Veelal wordt aan de keukentafel gewerkt, of aan een niet ergonomische tafel op een onvoldoende of zelfs niet instelbare stoel. Het is een kwestie van tijd tot dit tot klachten en uitval leidt.

Een zieke werknemer met modaal inkomen kost de werkgever ongeveer €400 per dag.  Dit geldt uiteraard ook voor de thuiswerker. De kosten zijn o.a. doorbetaling loon, kosten vervanging, verlies aan productie. Bij een beneden gemiddeld inkomen kom je uit op €200-400 per dag. Je zou dus kunnen zeggen dat een investering die deze kosten helpen verlagen of zelfs voorkomen slim is.

Zorgplicht werkgever voor de veilige (thuis)werkplek

Ook in deze tijd heeft de werkgever de plicht te zorgen voor een gezonde en veilige thuiswerkplek voor de werknemer. Ook heeft de werkgever de zorgplicht voor een inrichting van de werkplek die aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemer is aangepast. De mate waarin de werkgever daar invulling aan kan geven is afhankelijk van wat redelijkerwijs gevergd kan worden.

De werkgever moet zijn werknemers actief instrueren over hoe zij of hij veilig en gezond kan werken. Als je nog geen goed ingerichte thuiswerkplek hebt, dan kan je met je werkgever overleggen wat je nodig hebt om klachten te voorkomen.

Eigen verantwoordelijkheid bij thuiswerken?

Als werknemer is het belangrijk om in gesprek te gaan met je werkgever wanneer je je werkplek graag aan zou passen. Niet alleen bij klachten en vooral ter voorkoming daarvan. De werkgever heeft geen kristallen bol en kan wanneer je thuis werkt niet gissen of je problemen ervaart. Het is zaak om dit proactief aan te geven en te bespreken hoe je hier samen een oplossing voor kan zoeken.

Daarnaast is het belangrijk om zelf goed te letten op je fysieke en mentale gezondheid. Dit is essentieel om klachten te voorkomen.  Met name veel zitten op en aan ongeschikt meubilair kan veel gezondheidsklachten veroorzaken. En afwisselend zittend en staand werken lost dit probleem grotendeels op.

Waar moet een thuiswerkplek wettelijk aan voldoen?

In het Arbeidsomstandighedenbesluit is opgenomen dat de thuiswerkplek ergonomisch moet worden ingericht. Hoewel deze ergonomische beginselen niet specifiek zijn uitgewerkt in een wettelijke regeling, kun je op deze infographic van TNO, ARBO en VMN meer tips vinden voor het inrichten van de thuiswerkplek.

Belangrijk bij het inrichten van de werkplek is een goede positie van het beeldscherm. Stoel- en tafelhoogte moeten goed op elkaar zijn afgestemd. De armen moeten een ontspannen houding aan kunnen nemen.  De muis kan dan dichtbij het lichaam blijven en de stoel zo ingesteld dat voeten, bovenbenen en onderrug goed worden ondersteund. Bovenal moet de werkplek een comfortabele zithouding mogelijk maken. Een in hoogte verstelbaar bureau is de enige optie om een ergonomisch optimale zithouding te faciliteren. Bovendien kun je aan een dergelijk bureau regelmatig staand werken hetgeen grote positieve invloed heeft op gezondheid, focus en werkplezier.

De zorgplicht van de werkgever is gebaseerd op de Arbowet (artikel 3) en het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:658).

donderdag 3 december 2020