Wij zijn onze omgeving

Met de fiets stond ik kort achter een dieseldampende auto voor het stoplicht. Uitlaatgassen gaan onderdeel uitmaken van onze omgeving. Net als alle andere dingen die wij maken. We ademen onze omgeving dus in.

De recent overleden Vietnamese filosoof  Thich Naht Hahn had een idee hoe we makkelijker kunnen omgaan met het leefbaar houden van de wereld. Hij zei:

“Wat we moeten veranderen is onze manier van denken en hoe we dingen zien. We moeten ons realiseren dat de Aarde niet iets is wat buiten onszelf ligt.

Bewust ademen en ons lichaam observerend, dan realiseer je je dat je onderdeel uitmaakt van de aarde… Kijk om je heen – wat je ziet is niet je omgeving, jij bent het.”

zondag 3 april 2022